فرم نظر سنجی

شرکت کشتیرانی عصر دریای خزر در راستای اصل مشتری مداری و ایجاد فضایی متناسب با سطح رضایت مشتریان محترم و بهبود شرایط موجود، در نظر دارد از نظرات صائب شما کمال بهره را ببرد. بدین منظور از تمام مشتریان محترم تقاضا داریم با پر کردن فرمی که پیش رو دارند، ما در جهت ارتقای کیفیت شرکت همراهی کنند. امید است به لطف خداوند و با یاری شما عزیزان افق های روشن تری را پیش رو داشته باشیم.

نام شرکت (الزامی)

آدرس پست الکترونیکی شما (الزامی)

شماره تلفن (الزامی)

نمابر

مدت همکاری و پیوند تجاري با کشتیرانی عصر دریاي خزر

آیا از خدمات کشتیرانی دریاي خزر شامل (نحوه ی معرفی کشتی، تکریم ارباب رجوع، مدت زمان حمل کالا از مبدا تا مقصد، صدور اسناد و مدارك حمل، اطلاع رسانی، زمان رسیدن کشتی به بندر بارگیری ) رضایت دارید؟

در صورتی که موارد دیگری را مورد نظر دارید در کادر پایین مرقوم بفرمایید:

پیشنهادات و انتقادات:

captcha