فعالیت شعب داخلی

• هماهنگی با دفتر مرکزی در جهت انجام امور کشتی ها در سراسر بنادر شمالی
• پهلودهی و سرویس دهی به کشتی های تحت نمایندگی کشتیرانی
• گزارش موقعیت کشتی و وضعیت روزانه به مالکین آن و صاحبان کالا
• تدارک آب، آذوقه، سوخت و وسایل مورد نیاز کشتی
• هماهنگی برای ورود، تخلیه، تعمیرات جزئی انواع کالاهای وارداتی، بارگیری انواع کالای صادراتی، خروج از اسکله و لنگرگاه